Beroepsaansprakelijkheidsverzekering vs. bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Bron: Syreetha Gielen

beroepsaansprakelijkheidsverzekering en de aansprakelijkheidsverzekering. Wat houden de verzekeringen in?  Wat zijn de verschillen tussen beide en wanneer heeft u welke verzekering nodig?

Waar gewerkt wordt worden fouten gemaakt. Als ondernemer kunt u om verschillende redenen aansprakelijk worden gesteld: een dienst/product is niet op tijd geleverd, een door u geproduceerd product brengt letsel toe, u stoot een dure vaas om bij een klant of u heeft een verkeerd advies gegeven aan een klant. De aansprakelijkheid van een bedrijf kan beperkt worden met algemene voorwaarden. Een andere mogelijkheid is het afsluiten van een verzekering zoals een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) of een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB).

Wat is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt de  financiële gevolgen (vermogensschade) ontstaan door fouten van de ondermer of zijn personeel. Gedacht kan worden aan het geven van een onjuist of onvolledig advies. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering keert dus de geleden schade uit die veroorzaakt zijn door:  nalatigheden, vergissingen, en onachtzaamheden door de verzekerde.

Deze verzekering is voor dienstverleners van belang. De meeste verzekeraars hanteren een zgn. eigen risico. Sommige verzekeraars eisen ook dat u naast de beroepsaansprakelijkheidsverzekering ook algemene voorwaarden hanteert waarin eventuele gevolgschade (reputatieschade, gederfde winst enz.) beperkt worden.

Wat is een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering?

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering  dekt de de schade aan personen en zaken (materiële- en letselschade) veroorzaakt door de ondernemer of zijn personeel. Een voorbeeld: u bent op afspraak bij uw klant. Door een onhandigheid stoot u met uw tas een hele dure vaas om.  Als u een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering hebt dan dekt de verzekering de vaas.

Bij de meeste verzekeraars heeft de verzekerde een eigen risico. Hoe hoger uw eigen risico, hoe meer premiekorting u krijgt.

De meeste ondernemers hebben een particulieren aansprakelijkheidsverzekering.  Deze verzekering dekt niet de schade ontstaan als u schade toebrengt als u op zakelijk bezoek bent.

Voor dienstverleners is het hebben van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en een beroepsaansprakelijkheidsverzekering van belang. Naast het afsluiten van de verzekeringen is het ook verstandig om altijd algemene voorwaarden te hanteren. Met algemene voorwaarden kan de aansprakelijkheid in zekere mate namelijk ook beperkt worden.

Als u een verzekering afsluit doet u er verstandig aan om altijd goed de kleine lettertjes (polisvoorwaarden) door te nemen. Let onder andere op: eigen risico, uitsluitingen, looptijd van de verzekering (contractsduur), opzegging van de verzekering, hoogte van het bedrag per aanspraak enz. Ook is het raadzaam om altijd advies in te winnen bij een verzekeringsagent.