Rechtsbijstandverzekering

De meeste mensen hebben een aansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering geeft u dekking tegen de kosten voor schade waarvoor u als particulier aansprakelijk bent. Deze verzekeringsvorm wordt vaak gezien als een verplichting omdat een schade zich nu eenmaal snel voordoet.

Maar wat in het geval dat u niet de schadeveroorzaker bent maar juist het slachtoffer? Schade kunt u oplopen in een verkeerssituatie waarbij een ander aansprakelijk is maar niet over de brug wilt komen. Schade kunt u ook oplopen doordat u als consument een geschil krijgt met een leverancier die zijn tekortkoming niet wil toegeven. Of schade doordat u wordt ontslagen of problemen krijgt met uw uitkerende instantie.

Waarom zou u voor schade die u veroorzaakt wel een verzekering afsluiten en voor schade die u wordt toegebracht niet?

Informeert u eens goed naar de vele vormen van rechtsbijstandverzekeringen.