Beroepsaansprakelijkheidsverzekering vs. bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Bron: Syreetha Gielen

beroepsaansprakelijkheidsverzekering en de aansprakelijkheidsverzekering. Wat houden de verzekeringen in?  Wat zijn de verschillen tussen beide en wanneer heeft u welke verzekering nodig?

Waar gewerkt wordt worden fouten gemaakt. Als ondernemer kunt u om verschillende redenen aansprakelijk worden gesteld: een dienst/product is niet op tijd geleverd, een door u geproduceerd product brengt letsel toe, u stoot een dure vaas om bij een klant of u heeft een verkeerd advies gegeven aan een klant. De aansprakelijkheid van een bedrijf kan beperkt worden met algemene voorwaarden. Een andere mogelijkheid is het afsluiten van een verzekering zoals een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) of een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB).

Wat is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt de  financiële gevolgen (vermogensschade) ontstaan door fouten van de ondermer of zijn personeel. Gedacht kan worden aan het geven van een onjuist of onvolledig advies. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering keert dus de geleden schade uit die veroorzaakt zijn door:  nalatigheden, vergissingen, en onachtzaamheden door de verzekerde.

Deze verzekering is voor dienstverleners van belang. De meeste verzekeraars hanteren een zgn. eigen risico. Sommige verzekeraars eisen ook dat u naast de beroepsaansprakelijkheidsverzekering ook algemene voorwaarden hanteert waarin eventuele gevolgschade (reputatieschade, gederfde winst enz.) beperkt worden.

Wat is een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering?

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering  dekt de de schade aan personen en zaken (materiële- en letselschade) veroorzaakt door de ondernemer of zijn personeel. Een voorbeeld: u bent op afspraak bij uw klant. Door een onhandigheid stoot u met uw tas een hele dure vaas om.  Als u een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering hebt dan dekt de verzekering de vaas.

Bij de meeste verzekeraars heeft de verzekerde een eigen risico. Hoe hoger uw eigen risico, hoe meer premiekorting u krijgt.

De meeste ondernemers hebben een particulieren aansprakelijkheidsverzekering.  Deze verzekering dekt niet de schade ontstaan als u schade toebrengt als u op zakelijk bezoek bent.

Voor dienstverleners is het hebben van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en een beroepsaansprakelijkheidsverzekering van belang. Naast het afsluiten van de verzekeringen is het ook verstandig om altijd algemene voorwaarden te hanteren. Met algemene voorwaarden kan de aansprakelijkheid in zekere mate namelijk ook beperkt worden.

Als u een verzekering afsluit doet u er verstandig aan om altijd goed de kleine lettertjes (polisvoorwaarden) door te nemen. Let onder andere op: eigen risico, uitsluitingen, looptijd van de verzekering (contractsduur), opzegging van de verzekering, hoogte van het bedrag per aanspraak enz. Ook is het raadzaam om altijd advies in te winnen bij een verzekeringsagent.

Uitvaartverzekering

Dat een uitvaart veel geld kost weten we allemaal.
Daarbij maakt het niet eens zo gek veel uit of u kiest voor een begrafenis of een crematie. Zelfs als u er voor kiest alles zo summier mogelijk te houden zal er toch (veel) geld op tafel moeten komen.

Ga voor uzelf eens na of uw nabestaanden na uw overlijden direct over een voldoende bedrag kunnen beschikken zonder in financiële problemen te komen. Bedenk daarbij dat een zogenaamde overlijdensrisicoverzekering niet levenslang doorloopt maar een beperkte duur kent. Ook verzekeringen die u afsloot om de hypotheek af te dekken zijn niet geschikt als vervanger voor een uitvaartverzekering. Immers, hypotheekverzekeringen zijn in de regel verpand aan de bank. De bank ontvangt de uitkering. Uw nabestaanden niet.

Vele personen sluiten een uitvaartverzekering af. Maar heeft een uitvaartverzekering eigenlijk wel zin?

Het hangt af van uw persoonlijke situatie of een uitvaartverzekering zinnig is. Als u genoeg geld heeft, is het verstandig om geld opzij te zetten voor uw begrafenis of crematie. Zo bent u ervan verzekerd dat u genoeg geld heeft voor uw uitvaart, wanneer u overlijdt. Wanneer u genoeg geld heeft gespaard voor uw uitvaart, is een uitvaartverzekering dus overbodig.

Wanneer u geen geld beschikbaar heeft, is het raadzaam een uitvaartverzekering af te sluiten. Het is natuurlijk vervelend wanneer er onvoldoende geld is voor uw uitvaart wanneer u overlijdt. Bij een uitvaartverzekering bent u ervan verzekerd dat uw nabestaanden niet uw uitvaart (volledig) zelf moeten bekostigen.

Het afsluiten van een uitvaartverzekering is dus niet per se nodig. Wanneer u genoeg geld heeft gespaard, kunnen uw nabestaanden de uitvaart daarvan bekostigen. Als u op tijd begint met geld sparen voor uw uitvaart, bouwt u een flink bedrag op. Verstandig is te kijken naar de verwachte kosten voor de uitvaart en te kijken hoelang u verwacht te sparen.

 

Reisverzekering

De reisverzekering is ogenschijnlijk niet meer dan iets dat er nu eenmaal bij hoort als je op vakantie gaat. Zo wordt een reisverzekering vaak als balieproduct verkocht. Herkent u de situatie? Bijvoorbeeld bij de ANWB? U komt voor een reisgids en gaat uiteindelijk de deur uit met een doorlopende reisverzekering erbij.

Weet u vervolgens wat die verzekering dekt? En belangrijker nog, weet u wat die verzekering niet dekt? Had u die verzekering wel nodig of was de reisgids bedoelt voor uw dochter die voor langere tijd in het buitenland als au pair gaat werken of studeren?

In dat laatste geval zijn er veel zinvollere verzekeringen denkbaar dan een standaard doorlopende reisverzekering. Zonder inventarisatie van uw wensen en plannen loopt u niet alleen het risico een verkeerde reisverzekering te kiezen maar ook een te dure door overlappingen met andere verzekeringen zoals uw zorgverzekering.
Bij advisering in plaats van verkoop zal er aandacht worden besteed aan de vragen of u wintersportdekking wenst en of u automobilistenhulp wel of niet wenst mee te verzekeren. Wat uw bestemming is en de verblijfsduur daarvan. En dat zijn slechts enkele van de vele vragen.
Wij adviseren liever dan klakkeloos te verkopen.

Rechtsbijstandverzekering

De meeste mensen hebben een aansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering geeft u dekking tegen de kosten voor schade waarvoor u als particulier aansprakelijk bent. Deze verzekeringsvorm wordt vaak gezien als een verplichting omdat een schade zich nu eenmaal snel voordoet.

Maar wat in het geval dat u niet de schadeveroorzaker bent maar juist het slachtoffer? Schade kunt u oplopen in een verkeerssituatie waarbij een ander aansprakelijk is maar niet over de brug wilt komen. Schade kunt u ook oplopen doordat u als consument een geschil krijgt met een leverancier die zijn tekortkoming niet wil toegeven. Of schade doordat u wordt ontslagen of problemen krijgt met uw uitkerende instantie.

Waarom zou u voor schade die u veroorzaakt wel een verzekering afsluiten en voor schade die u wordt toegebracht niet?

Informeert u eens goed naar de vele vormen van rechtsbijstandverzekeringen.

Opstalverzekering

Opstalverzekering

Uw woning is in financiële zin veelal het kostbaarste dat u bezit. Het is daarom ook geen verrassing dat huiseigenaren juist dit bezit tot in de puntjes willen verzekeren. Heden ten dage worden huizen verzekerd op basis van “alle gevaren” of “all risk”

Vele verzekeraars bieden deze dekkingen onder die of soortgelijke namen aan. Dat wil niet zeggen dat al die polisvoorwaarden hetzelfde zijn en u dus alleen nog maar de tarieven met elkaar hoeft te vergelijken alvorens een verzekering af te sluiten.

Nee, verzekeraars werken nog altijd met de zogenaamde “kleine lettertjes”. Het is juist uw zaak om de polisvoorwaarden te vergelijken en de “kleine lettertjes” in de gaten te houden en verborgen eigen risico’s en uitsluitingen op te sporen. Ook is het van belang om goed geadviseerd te worden van de hoogte van de verzekerde som na schade, dit in geval van bijvoorbeeld onderverzekering, om juist teleurstellingen te voorkomen. U heeft keuze uit tientallen verschillende verzekeraars maar krijgt u ook onderhoudsservice en schadebegeleiding ? Dus vergelijk voordat u in de problemen geraakt Net als bij uw inboedelverzekering

Ga hier verder om meer informatie te lezen over  inboedelverzekering.

Inboedelverzekering

Inboedel Verzekering

 

Het lijkt zo eenvoudig, het sluiten van een inboedelverzekering. Maar is dat wel zo? Weet u wat de verschillen zijn tussen de polisdekking “Uitgebreid” en “Extra uitgebreid “ of de dekking “Alle gevaren”? En dekt de polis “Alle gevaren” ook daadwerkelijk alle risico’s? Is er ook volledige polisdekking als inboedelzaken buiten de woning zijn?

Hoe stel ik de hoogte van de verzekerde som vast? Wat zijn de risico’s van een te lage verzekerde som? Allemaal vragen waarop wij u graag de juiste antwoorden geven. Aandacht aan de polisdekking besteden kunt u maar beter (laten) doen bij het afsluiten van de verzekering dan na een onverhoopte schade.

Zo is het raadzaam om foto’s van uw kostbare inboedelzaken digitaal in het dossier van uw verzekeraar op te laten slaan zodat u na een schade kunt aantonen wat in uw bezit was. Periodieke vakkundige begeleiding van uw polis is ook een belangrijk item waar uw verzekeraar mee aan de slag zal moeten. Daarom dient u bij het afsluiten van de verzekering met uw verzekeraar afspraken te maken over de termijnen waarbinnen “polisonderhoud” wenselijk is.

Uw inboedelverzekering is dus niet zomaar een verzekering maar laat u net als bij de opstalverzekering goed adviseren

De inboedelverzekering dekt schade aan uw spullen die in uw woning staan, bijvoorbeeld schade veroorzaakt door brand, inbraak of water.

Er zijn verschillende soorten inboedelverzekeringen. De belangrijkste inboedelverzekeringen zijn: uitgebreide inboedelverzekering, extra uitgebreide inboedelverzekering en meest uitgebreide inboedelverzekering (oftewel all-risk).

Wanneer u een uitgebreide inboedelverzekering heeft, dan is uw inboedel verzekerd tegen: brand, blikseminslag, ontploffing, storm, olie, rook en roet, diefstal, vandalisme, waterschade, aanrijding en aanvaring, omvallen van bomen, kranen en heistellingen, schade door scherven van ruiten of spiegels, en het onvoorzien springen van waterleidingen door vorst.

Een extra uitgebreide inboedelverzekering biedt dekking bij: schroei-, zeng- en smeltschade, schade door neerslag die via de begane grond of de openbare weg binnenstroomt, schade aan inhoud in diepvriezer en koelkast ten gevolge van het uitvallen van stroom, hak- en breekwerk dat verricht dient te worden om een defect in de waterleiding op te sporen en te repareren.

De meest uitgebreide inboedelverzekering dekt in principe iedere schade die wordt veroorzaakt door iets wat plotseling en onvoorzien gebeurt. De verzekering kent echter wel veel uitzonderingen. Bijvoorbeeld schade die veroorzaakt is door huisdieren of natuurrampen is vaak uitgesloten.

De waarde van uw inboedel wordt doorgaans bepaald met behulp van een inboedelwaardemeter. Verder hebben inboedelverzekeringen vaak voor bepaalde spullen een beperkte dekking. Te denken valt aan: geld en ‘geldswaardig papier’, antieke spullen, kunst, collecties, juwelen en audiovisuele apparatuur.

Meestal vergoedt uw inboedelverzekering schade aan zulk soort spullen maar tot een maximaal bedrag. Wanneer u meer spullen in uw woning heeft staan, kunt u dat extra verzekeren. Raadzaam is alle inboedelverzekeringen te vergelijken, want er zijn namelijk grote verschillen tussen dekkingen.

Soorten Verzekeringen voor particulieren – Wat zijn de belangrijkste ?

Uw gezin en uw woning 

U wilt geen risico’s lopen. Daarom beschermt u uw bezittingen goed. Toch kan ook met goede voorzorgsmaatregelen schade niet altijd voorkomen worden. Wij bieden u daarom de volgende verzekeringen 

Inboedelverzekering

Onder ‘inboedel’ valt in feite alles wat zich in uw huis bevindt. Meubels, lampen, vloerbedekking, gordijnen, CD’s, geluidsapparatuur, u zult ervan opkijken hoeveel dat allemaal waard is.

Opstalverzekering

Zolang u een huis huurt, hoeft u zich over een ‘opstalverzekering’ niet druk te maken. Dit verandert wanneer u een eigen huis bezit.

Glasverzekering

Een glasverzekering is de aangewezen oplossing om het ongemak van glasschade zo snel mogelijk te herstellen.

Aansprakelijkheidsverzekering

Kleine oorzaken hebben vaak grote gevolgen. Hoe gemakkelijk kunt u niet schade toebrengen aan anderen, zelfs zonder het te weten.

Gezinsrechtsbijstandverzekering

In het dagelijks leven kan iedereen met juridische problemen te maken krijgen. Uw wasmachine wordt niet naar behoren gerepareerd, uw huisbaas weigert noodzakelijke reparaties aan uw woning te verrichten of uw arbeidscontract wordt buiten uw wil beëindigd.

Gezinsongevallenverzekering

Deze verzekering is van belang voor ieder gezin. Iedereen loopt dagelijks het risico van een ongeval in en om het huis of elders.

Begrafenis en crematieverzekering

Op deze wijze draagt u de zorg en kosten over aan erkende begrafenis- of crematie instellingen

Het verkeer

Het verkeer wordt steeds drukker. Een ongeluk zit in een klein hoekje. U heeft geen schuldschade. U heeft een nschattingsfout met gevolg schade gemaakt.

Schades verhelpen wordt steeds duurder. Er zijn de volgende verzekeringen.

Autoverzekering

U kunt kiezen uit verschillende manieren om uw auto goed te verzekeren.

Klassiekerverzekering

Een verzekering voor uw oldtimer.

Autorechtsbijstandverzekering

Als u buiten uw schuld betrokken raakt bij een ongeval, dan dekt deze verzekering de kosten

van verhaal van schade en letsel en andere geschillen rond het voertuig.

Inzittendenverzekering

U neemt wel eens passagiers mee? U kunt dan niet meer zonder deze verzekering

Motorverzekering

Voor de actieven en passiefe motorrijder.

Reis en Recreatie

U gaat op vakantie of een weekendje weg. Wat gebeurt er met onvoorzienbare

omstandigheden tijdens uw reis of verblijf? W

Doorlopende of Aflopende Reisverzekering

Met deze reisverzekering kunt u de wereld rond. Ook voor de actieve vakantieganger(s)

Caravanverzekering

Een caravanverzekering voor uw huis op wielen

Kampeerautoverzekering

Een kampeerautoverzekering voor de globetrotter.

Uw bedrijf / bedrijfsterreinen

Verzekeringen voor uw bedrijf zijn maatwerk.