Ondernemershypotheek voor de door de ondernemer bewoonde woning

Leestijd 2 minuten

De Ondernemerskypotheek

 

De ondernemershypotheek is geen specifieke hypotheek. De behandeling van de ondernemer is echter anders dan de behandeling van reguliere klanten met een loondienstverhouding. Het verschil zit in de wijze waarop het inkomen aangetoond dient te worden. Sommige banken hanteren afwijkende regelgeving met betrekking tot de maximale financiering in relatie tot de waarde van uw (aan te kopen) woning. Tevens is de doorlooptijd van aanvraag tot goedkeuring langer dan bij de reguliere klant.

Na goedkeuring van uw aanvraag wordt een hypotheek verstrekt die niet afwijkt van de hypotheek van reguliere klanten. U betaalt een marktconforme rente over de lening en een bedrag voor de aflossing van uw hypotheek.

 

Goed & Geld Limburg is gespecialiseerd in hypotheken voor ondernemers, zelfstandigen en de DGA. Om onafhankelijkheid te garanderen wordt op uurbasis aan u gefactureerd. Besluit u om uw hypotheek aanvraag door Goed & Geld Limburg af te laten handelen, dan worden de aan u gefactureerde uren verrekend met maximaal 50% van de afsluitprovisie. De gefactureerde uren zijn onder voorwaarden aftrekbaar in Box I.


Bent u nog geen ondernemer maar heeft u wel ambities? Regel uw (hypothecaire) financieringen voordat u uw loondienst verhouding heeft beëindigd.

Categorieën ondernemers

 

  • de startende, maar nog in loondienst werkende, ondernemer
  • de gestarte ondernemer met resultaten van < 1 jaar
  • de ondernemer met resultaten van < 3 jaar
  • de ondernemer die langer dan 3 jaar werkzaam is met zeer wisselende resultaten
  • de ondernemer die langer dan 3 jaar werkzaam is.

In de categorieën 2, 3 en 4 is eigen geld benodigd, houdt grofweg rekening met 10% – 20% van de koopprijs van de woning. Daarnaast worden ondernemers in categorie 2 en 3 gediscrimineerd. Dit uit zich in hogere rentetarieven en afsluitprovisie.

Ondernemershypotheek tbv herfinancieren woning

Hiervoor gelden dezelfde regels als bij aankoop, echter het bedrag aan eigen middelen is veelal een stuk lager, dan wel helemaal niet meer vereist.

Tot slot

Ieder situatie is uniek, de markt veranderd dagelijks. Het is derhalve ondoenlijk middels deze internetpagina volledig te zijn. Wenst u meer informatie of wilt u vrijblijvend een afspraak maken dan kunt u contact met ons opnemen. U kunt hiervoor het contact formulier gebruiken.