Hypotheek Informatie

Hypotheek informatie

De term hypotheek kan twee dingen betekenen. Ten eerste is het een zakelijk recht op een onroerend goed dat onderpand is voor de betaling van een geldschuld. Daarnaast is het ook de geldsom of de geldlening met een onroerend goed als pand (BRON: Van Dale). Die twee definities hangen sterk samen, maar we houden ze toch gescheiden.

De hypotheeknemer of hypotheekverstrekker is degene die het geld geeft en degene die het geld neemt is dan de hypotheekgever.

De term hypotheek wordt meestal voor de geldlening gebruikt. Dan hangt de hypotheek meestal samen met de aankoop van onroerend goed. Ze dient dan als zekerheid voor de benodigde geldlening. Meestal moet de lening aan het eind van de looptijd terugbetaald zijn.

 

Er zijn drie basis leningsvormen:
  1. Lineaire hypotheek: de lening wordt gelijkmatig afgelost. Periodiek wordt een gelijk afgelost. De rente wordt berekend over het nog openstaand bedrag.
  2. Annuïteitenhypotheek: elke betalingstermijn wordt het af te lossen bedrag zo gekozen, dat de totale betaling elke termijn gelijk is.
  3. Beleggingshypotheek: deze hypotheek is gekoppeld aan beleggingen op effecten zoals aandelen

BRON : www.danweetjehetwel.nl

Leest u hier verder over hypotheken