Digitaal factureren

Leestijd 1 minuut

Digitaal Factureren

Tegenwoordig is het een veel voorkomende trend dat bedrijven, instellingen en andere organisaties digitaal factureren of online boekhouden. De ontwikkeling van dit nieuwe gedrag kan men onderzoeken. Indien men een gedegen onderzoek wilt verrichten dan geldt in het algemeen dat aannames en giswerk niet helpen. Het is daarom verstandig het onderzoek te baseren op een aantal zaken opdat het wetenschappelijke gehalte hoog is en daarmee de betrouwbaarheid van eventuele conclusies en aanbevelingen.

Leveranciers welke zich bezig houden met onderzoek naar digitaal factureren en andere vormen van online administratie zouden als belangrijkste eigenschap moeten tentoon spreiden dat ze onafhankelijk zijn. De onafhankelijkheid geldt ten opzichte van het bedrijfsleven, de overheid en de consument. Zonder deze onafhankelijkheid bestaat de kans dat de informatie welke wordt geproduceerd wellicht een wetenschappelijke basis heeft maar gekleurd is. Onderzoeken moeten verder diepgaand en helder zijn. Om een breed draagvlak te hebben moet men cijfers zoveel als mogelijk uitwerken en in grafische vorm presenteren omdat informatie in de vorm van een grafiek mensen in het algemeen meer en sneller informeert dan puur en alleen cijfers.