Elektronisch factureren

Elektronisch factureren

Het invoeren van elektronisch factureren kende in het begin een valse start. Door de vele regels waaraan de traditionele factuur moest voldoen stelden veel ondernemingen de overgang van hard naar soft facturering, uit. Ze deden het toch nog maar liever op papier.
Tegenwoordig is dat verleden tijd. Een enkele factuur maken of meerdere facturen maken worden door veel bedrijven digitaal gemaakt, verwerkt en ontvangen of verstuurd.

Een van de manieren een factuur veilig te versturen is om het als PDF bestand om te zetten en te verzenden. Ontvangers en/of klanten welke het elektronische PDF bestand ontvangen kunnen lastiger wijzigingen maken aan zo’n bestand. Ook randapparaten zijn steeds meer instaat te conformeren aan het PDF bestand. Veel printers waarmee er ook gekopieerd kan worden zijn instaat de scan of het kopie als PDF bestand aan te leveren. Het is soms zelfs zo makkelijk als het factuur op de glasplaat te leggen en te klikken op een knop voor het aanmaken van het PDF bestand. De printer zorgt er dan zelf voor dat het digitaal kopie van de factuur aangemaakt wordt op een folder van de harde schijf van de computer.

Anno 2015 zijn er vele aanbieders te vinden, hier een greep van goede mogelijkheden:

Reeleezee uit Breukelen
Yuki uit Rotterdam (rising star)
Exact Online

Incasso bureau voor de politie

Incassobureau voor de politie

Het politie apparaat is een onderdeel van de overheid welke zorg moet dragen voor de veiligheid, orde en rust. Dit moet gelden zowel op straat, op de werkvloer, binnen bedrijven als in de huizen van iedere inwoner van Nederland. De politie wordt bemand door mensen en gebruikt de nodige apparaten zoals voertuigen. Er is dus sprake van uitgave posten bij de politie als organisatie.

In 2009 werd er ruim 2,4 miljard euro’s besteed aan activiteiten gerelateerd aan opsporing. Vergeleken met 2005 en gecorrigeerd met de inflatie komt dat neer op een stijging van meer dan twaalf procent. Het aantal misdrijven welke opgelost werden daalde daarentegen in 2009 met vijf procent ten opzichte van 2005. In 2005 werden er maar liefst 279.000 misdrijven opgelost, dit cijfer daalde naar 264.000 in 2009. De meeste strafbare feiten zijn bekeuringen in het verkeer. Bekeuringen vormen negenentachtig procent van het aantal strafbare feiten welke de politie jaarlijks oplost.
De overige twee procent zijn misdrijven. Bekeuringen worden afgehandeld door het Central Justitieel Incasso Bureau. Dit incasso bureau moet ervoor zorgen dat de politie haar bekeuringen int en daarmee zo min mogelijk incassokosten maakt (Bron: CBS).

Digitaal factureren

Digitaal Factureren

Tegenwoordig is het een veel voorkomende trend dat bedrijven, instellingen en andere organisaties digitaal factureren of online boekhouden. De ontwikkeling van dit nieuwe gedrag kan men onderzoeken. Indien men een gedegen onderzoek wilt verrichten dan geldt in het algemeen dat aannames en giswerk niet helpen. Het is daarom verstandig het onderzoek te baseren op een aantal zaken opdat het wetenschappelijke gehalte hoog is en daarmee de betrouwbaarheid van eventuele conclusies en aanbevelingen.

Leveranciers welke zich bezig houden met onderzoek naar digitaal factureren en andere vormen van online administratie zouden als belangrijkste eigenschap moeten tentoon spreiden dat ze onafhankelijk zijn. De onafhankelijkheid geldt ten opzichte van het bedrijfsleven, de overheid en de consument. Zonder deze onafhankelijkheid bestaat de kans dat de informatie welke wordt geproduceerd wellicht een wetenschappelijke basis heeft maar gekleurd is. Onderzoeken moeten verder diepgaand en helder zijn. Om een breed draagvlak te hebben moet men cijfers zoveel als mogelijk uitwerken en in grafische vorm presenteren omdat informatie in de vorm van een grafiek mensen in het algemeen meer en sneller informeert dan puur en alleen cijfers.

Incassobureau met incasso no cure no pay

Veel ondernemers maken gebruik van een incassobureau wanneer hun klanten niet betalen. Vooral in tijden van slechte economie blijkt dit het geval te zijn, omdat ondernemers beter op hun inkomsten en uitgaven letten. Hierdoor vallen wanbetalers eerder door de mand. Daarnaast blijkt een telefoontje of een brief van een incassobureau meer invloed te hebben dan een herinnering van de ondernemer zelf.

Een incassotraject bestaat uit een aantal handelingen, die de debiteur telkens een periode geven om toch over te gaan tot betaling. Hierdoor kan een incassoprocedure vrij duur uitvallen. Ondernemers zitten hier niet op te wachten, aangezien de mogelijkheid aanwezig is dat de debiteuren de herinneringen en sommatiebrieven negeren.

Enkele incassobureaus spelen hier op in door incasso no cure no pay aan te bieden. De ondernemer loopt dan niet het risico dat hij het incassobureau moet betalen, zonder dat de wanbetaler tot betaling is overgegaan. De extra kosten komen namelijk voor rekening van de debiteur.